Klachten

Klachten

Mocht er ondanks onze intenties iets zijn misgegaan dan willen wij u vragen om dit altijd aan ons te laten weten.
Een klacht wordt middels een vaste procedure uitgezocht en beantwoord.
Hiervoor zijn wij ook aangesloten bij de Stichting Klachten en Geschillen eerstelijnszorg.